Veřejné zakázky městské části Prahy 6

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 6
IČO: 00063703
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041369

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ/1/2021 - Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců (jiné technické parametry) v nebytových prostorech domu náměstí Svobody 728/1
podlimitní Zadávání 12.02.2021 03.03.2021 09:00
Servis SMARTdesignových toalet
podlimitní Vyhodnoceno 30.12.2020 26.01.2021 10:00
Tvorba, provoz a rozvoj webových stránek městské části Praha 6 - PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE
podlimitní Zadávání 08.12.2020
Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6
nadlimitní Hodnocení 04.11.2020 21.12.2020 10:00
Zajištění kapacit pro povinnou školní docházku v lokalitě Podbaba a Sedlec
nadlimitní Zadávání 02.11.2020
VZ/4/2020 - Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc
podlimitní Zadávání 26.10.2020 16.12.2020 09:00
Poskytování služeb výsadby a údržby květin a souvisejících služeb
nadlimitní Hodnocení 21.10.2020 26.11.2020 10:00
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6
nadlimitní Hodnocení 21.10.2020 23.11.2020 10:00
Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6
nadlimitní Zadávání 16.10.2020
Zajištění realizace projektu Praha 6 pomáhá - poukázky pro občany na pomoc podnikatelům Prahy 6
VZ malého rozsahu Zadávání 05.05.2020
MŠ Červený Vrch ve Vokovicích, Praha 6
nadlimitní Vyhodnoceno 04.11.2019 06.01.2020 12:00
všechny zakázky