Veřejné zakázky městské části Prahy 6

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 6
IČO: 00063703
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041369

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ/17/2024 - ZŠ T. G. Masaryka - objekt Bělohorská 174 - výměna části oken - II. etapa - 1. část
VZ malého rozsahu Zadávání 16.04.2024 02.05.2024 10:00
VŘ/7/2024 - Oprava volných bytů č. 102, 506, 510, 604 a 607, Dům s pečovatelskou službou Šlejnická 2593/5, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadávání 16.04.2024 02.05.2024 10:00
VŘ/20/2024 - MŠ Parléřova - rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby speciálního pedagogického centra (SPC)
VZ malého rozsahu Zadávání 16.04.2024 02.05.2024 10:00
VŘ/19/2024 - ZŠ A. Čermáka - sanace vlhkosti spojovací chodby
VZ malého rozsahu Zadávání 16.04.2024 02.05.2024 10:00
VŘ/14/2024 - MŠ Terronská - rekonstrukce teras
VZ malého rozsahu Zadávání 16.04.2024 02.05.2024 10:00
VZ/17/2023 - ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu
nadlimitní Zadávání 12.04.2024 13.05.2024 10:00
VŘ/21/2024 - Oprava volného bytu č. 10, Bělohorská 1650/98, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadávání 12.04.2024 29.04.2024 10:00
PM/15/2024 - Oprava bytu č. 13, Patočkova 1410, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadávání 12.04.2024 02.05.2024 09:00
PM/14/2024 - Oprava bytu č. 9, Nad Kajetánkou 43, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadávání 12.04.2024 02.05.2024 09:00
PM/12/2024 - Oprava bytu č. 11 a 14, Nad Kajetánkou 36, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadávání 12.04.2024 02.05.2024 09:00
PM/11/2024 - Oprava bytu č. 46, Ve Střešovičkách 1990/55, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadávání 12.04.2024 02.05.2024 09:00
PM/10/2024 - Oprava bytu č. 9, Jílkova 92/4, Praha 6 a bytu č. 4, Nad Kajetánkou 1402/3a
VZ malého rozsahu Zadávání 12.04.2024 02.05.2024 09:00
PM/09/2024 - Oprava bytu č. 3 na adrese Patočkova 1412/33, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadávání 12.04.2024 02.05.2024 09:00
PM/08/2024 - Oprava bytu č. 6 na adrese Nad Kajetánkou 42/4, Praha 6
VZ malého rozsahu Zadávání 12.04.2024 02.05.2024 09:00
VŘ/18/2024 - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce teras
VZ malého rozsahu Zadávání 09.04.2024 24.04.2024 10:00
všechny zakázky