Prohlášení o přístupnosti

Městská část Praha 6 se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny stránky elektronického nástroje E-ZAK provozovaného na adrese https://zakazky.praha6.cz.

Stav souladu

Tyto stránky jsou plně v souladu s WCAG 2.1 Level A.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12.9.2019 na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Mechanizmus zpětné vazby je poskytnut prostředníctvím e-mailové adresy . Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete posílat na výše uvedenou adresu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se uživatel může obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: