Veřejné zakázky městské části Prahy 6

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 6
IČO: 00063703
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041369

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ/4/2022 - MŠ Na Okraji - rekonstrukce venkovního hygienického zázemí
VZ malého rozsahu Zadávání 19.01.2022 03.02.2022 09:00
VZ/11/2021 - ZŠ Na Kocínce - výstavba nového objektu - projektová a inženýrská činnost
nadlimitní Zadávání 16.12.2021 27.01.2022 10:00
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 03.09.2021 08.10.2021 14:00
LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6
nadlimitní Hodnocení 28.05.2021 01.11.2021 12:00
Zajištění kapacit pro povinnou školní docházku v lokalitě Podbaba a Sedlec
nadlimitní Zadávání 02.11.2020
Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6
nadlimitní Zadávání 16.10.2020
Zajištění realizace projektu Praha 6 pomáhá - poukázky pro občany na pomoc podnikatelům Prahy 6
VZ malého rozsahu Zadávání 05.05.2020
všechny zakázky