Veřejné zakázky městské části Prahy 6

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 6
IČO: 00063703
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041369

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ/6/2023 - ZŠ T. G. Masaryka - objekt Bělohorská 174 - výměna části oken
VZ malého rozsahu Zadávání 24.03.2023 12.04.2023 10:00
VŘ/1/2023 - MŠ Terronská - rekonstrukce střech
VZ malého rozsahu Zadávání 24.03.2023 12.04.2023 10:00
VZ/9/2023 - MŠ Vokovická parc.č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
podlimitní Zadávání 22.03.2023 25.04.2023 10:00
VZ/1/2023 - Rekonstrukce výtahových kabin a modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě nám. Svobody 728/1
podlimitní Zadávání 22.03.2023 25.04.2023 10:00
VZ/10/2023 - Rozšíření - hřiště Hanspaulka
podlimitní Zadávání 21.03.2023 13.04.2023 10:00
VZ/7/2023 - Rekonstrukce Bubenečského nádraží
podlimitní Zadávání 10.03.2023 13.04.2023 10:00
VŘ/3/2023 - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce plochých střech
VZ malého rozsahu Zadávání 07.03.2023 30.03.2023 12:00
VZ/3/2023 - MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ - kabelová přeložka
podlimitní Zadávání 22.02.2023 14.03.2023 10:00
VZ/6/2022 - MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem
podlimitní Zadávání 18.11.2022 20.02.2023 11:30
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU
nadlimitní Hodnocení 03.09.2021 30.05.2022 14:00
LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6
nadlimitní Vyhodnoceno 28.05.2021 01.11.2021 12:00
Zajištění kapacit pro povinnou školní docházku v lokalitě Podbaba a Sedlec
nadlimitní Zadávání 02.11.2020
Zajištění realizace projektu Praha 6 pomáhá - poukázky pro občany na pomoc podnikatelům Prahy 6
VZ malého rozsahu Zadávání 05.05.2020
všechny zakázky